לקחים ותובנות על כלכלת פולין - Ronson

לקחים ותובנות על כלכלת פולין

World Bank Group // 2018 ,12 July

כלכלת פולין משגשגת ומתרחבת במהירות אודות לשני מרכיבים חשובים: מרכיב ההשקעה (investment) ומרכיב החדשנות (innovation). היצע העבודות ורמת ההכנסה גדלו, והפערים בין האזורים הצטמצמו. לאורך השינויים האלו, מדד/מקדם ג'יני (מדד המראה אי-שיוויון בחלוקת ההכנסות) – לא גדל.

מקדם הג'יני של פולין הוא מהנמוכים בקרב מדינות ה- ,New High-Income Countries – HICs שנבחרו כמובילות בנתוני הכנסתן הגבוהים מאז שנת 2000. בנוסף, השינוי בתל"ג לנפש נשאר יציב לאורך זמן.

איך פולין עושה זאת?

לאחר רפורמות "המפץ הגדול" במעבר מהקומוניזם, קיבלה פולין לידיה את המוסדות, כלומר שלטון החוק, זכויות הקניין, דין וחשבון דמוקרטי ומוסדות שוק בסיסיים. לאחר מכן, נעזרה פולין באיחוד האירופי וחברה אליו כדי לחזק את מוסדותיה. בעזרת חזון משותף לכלכלת שוק אחראית מבחינה חברתית, פולין סיפקה עקביות והמשכיות במדיניות שלה. המדיניות המאקרו – כלכלית של פולין, סיפקה חוסן ויציבות.

ב- 2008, שנת המשבר העולמי, פולין הייתה המדינה האירופית היחידה שרשמה לזכותה צמיחה חיובית, ונמנעה לחלוטין מהמשבר הבנקאי. במקביל, פולין רשמה הצלחה בשווקים האזוריים והגלובליים, תוך הבטחת התחרות בבית.

דו"ח זה מפרט על הניסיון והדרך שעברה פולין, לאורך חמישה ממדים. חמשת ממדים אלו יוצרים מחומש של מדיניות ושלטון – מערכת שלטונית, קיימות, חיבור, גידול ומכלול. הלקח העיקרי מתוך הניסיון של פולין לאורך השנים, הוא החשיבות של חזון משותף ומבט קדימה להמשך הרפורמה.

בקרו אותנו ב:

ההדמיות, ההנפשות והמודלים של המבנים המוצגים באתר www.ronson.co.il. דומים לאובייקט הסופי ככל שניתן, כלומר הם עשויים להיות שונים מהמקור, במראה המבנים בפועל, פיתוח הקרקע וסביבת הנכס, גם מבחינת סכמת הצבעים. יחד עם זאת, התכונות והפרטים הבסיסיים ופונקציונליות המבנים לא ישתנו.

נגישות